Ons gebouwregenboogbalk_dun

 

Het gebouw is ook te huur. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De kerk is gebouwd op grond van het voormalige landgoed “De Zegerij” op de plaats waar vroeger de siertuin lag. De oude muur achterin de tuin van de kerk is nog een restant van “de Zegerij”.
De grond is in 1919 voor fl. 1320,- gekocht van de Cromhoutstichting. Het recht van eerste koop van de grond stond beschreven in het testament van dhr. Cromhout (destijds gemeente-ontvanger en de eerste voorzitter van de NPB).

dhr_cromhout
Dhr. Cromhout

Vanwege de slecht gevulde kas werd de helft van de koopsom (fl. 660,-) aan de Cromhoutstichting betaald, de rest werd tegen vergoeding van rente van de Cromhoutstichting geleend.

In 1918 werd er voor het eerst gesproken over een eigen gebouw, in 1933-1935 werden die plannen realiteit. De commissie voor het bouwplan bestond uit de heren J.W. Schoonman (de architect), J. Mollenhof en H. Gerritsen. Het schilderwerk werd uitgevoerd door J. Brouwer (voor fl. 500,-).

Aanbesteding (alleen voor ingezetenen van de gemeente Brummen) vond plaats op 29 juli 1933. Het gebouw is op 31 jan. 1935 in gebruik genomen. De totale bouwkosten bedroegen fl. 9060,-. Al tijdens de bouw werd een rond, gebrandschilderd raam geplaatst (volgens opgave van den heer Brouwer voor fl. 60,-). In 1953 werd gasverwarming aangelegd.

20170726_125820.jpg